HR EN
Glavni izbornik

Edukacije za djelatnike i menadžere u turizmu

Edukacije za djelatnike i menadžere u turizmu

Ovaj program za pravne osobe posebno je osmišljen za dodatni razvoj vještina potrebnih svim djelatnicima i/ili menadžerima u turizmu. Modularnog je karaktera, a možete izabrati sve ili samo neke module.

Više informacija o svakom pojedinom treningu (modulu) možete dobiti i putem posebne ponude za vašu organizaciju:

1) Upravljanje radnim učinkom i davanje povratnih informacija djelatnicima u turizmu

Mnogi rukovoditelji slažu se da je upravljanje učinkom turističkih djelatnika najteži izazov za svakog menadžera, pogotovo u vrijeme turističke sezone kada je posla puno, a vremena malo.  Pravi izazov tada predstavlja uspješno upravljanje radnim učinkom suradnika u što manje vremena.

Na ovom treningu naučit ćete koja je funkcija davanja strukturirane informacije u organizaciji i kako to najbolje učiniti da bi Vaši suradnici postali i ostali motivirani za ostvarivanje natprosječnog radnog učinka. Kako kvalitetno postaviti sustav te redovito pratiti zaposlenike davaljem jednominutne povratne informacije.

Obradit ćemo sljedeće teme:

·      uvod: svrha i strategija upravljanja učinkom djelatnika u turizmu

·      upravljanje pomoću ciljeva

·      faze (ciklus) i tehnike strukturiranog sustava upravljanja učinkom

·      vrste i proces postavljanja ciljeva zaposlenicima

·      feed-forward: komunikacija timskih i individualnih ciljeva

·      prepreke, tipične greške u interpersonalnoj komunikaciji i kako ih izbjeći

·      pohvala ili konstruktivna kritika?

·      praćenje učinka djelatnika i davanje povratne informacije ovisno o njihovom tipu 

·    osobni komunikacijski stil menadžera i izazovne situacije, razlike u pristupu u pred- i posezoni, u odnosu na vrhunac sezone

·      motivacija sezonskih djelatnika

Ovaj trening je namijenjen vlasnicima ugostiteljskih objekata, partnerima, predsjednicima i članovima Uprave, direktorima, rukovoditeljima, šefovima sale, recepcije, kuhinje te ostalim voditeljima timova u turizmu. Osobito se preporuča zaposlenicima koji su u planu razvoja menadžerske karijere i koji će u skoroj budućnosti preuzeti odgovornost za upravljanje timom, nedavno su bili promovirani ili su već preuzeli menadžersku funkciju, ali postoji potreba za unapređenjem njihovih upravljačkih kompetencija za motivaciju i razvoj zaposlenika. 

Osobito se preporučuje za vlasnike i direktore malih i srednjih turističkih poduzeća ili obrta koji nemaju strukturirani sustav upravljanja učinkom, a žele motivirati djelatnike koji su zaduženi za razne poslove i imaju veliku odgovornost za zadovoljstvo gostiju.

Ova edukacija idealno se upotpunjuje s ostalim ADIZ tečajevima, posebno s radionicom Asertivnost i komunikacijske vještine za djelatnike u turizmu.

Trajanje edukacije: 1-2 dana (8-16 šk. sati), ovisno o potrebama Naručitelja.

 

2)  Delegiranje i rukovođenje timom djelatnika u turizmu

Mnogim menadžerima, osobito onima koji su tek stupili na tu funkciju, najveći je izazov delegirati zadatke svom (novom) timu iz brojnih razloga. Jedan od najčešćih je to što ne znaju kako, ili kako najbolje, te nedostatak vremena pogotovo za vrijeme turističke sezone. Nakon ovog treninga naučit ćete zašto je delegiranje zadataka korisno za Vas i Vaš tim, kako napraviti dobru pripremu za delegiranje u vrijeme predsezone, kako bi Vam ostalo više vremena za strateško upravljanje i razvoj svojih suradnika te lakšu podjelu i organizaciju zadataka za vrijeme najveće turističke sezone.

Svrha ove edukacije je naučiti i znati primijeniti pravilne stilove upravljanja djelatnicima (individualno ili u timu) tehnikom delegiranja, kako bi se postiglo efikasnije postizanje ciljeva i rasterećenje od mikro-menadžerskih operacija te ostavilo više vremena za fokus na podizanje kvalitete usluge. Svrha je učinkovito upravljanje ljudskim resursima u turizmu, kako bi se postigla veća produktivnost, potaknuo timski rad i preuzela odgovornost za fokus na goste i postizanje ciljeva u okviru budžeta, na ispravan način i na vrijeme.

Glavne teme:

 • uvod: što je upravljanje?
 • uspješan razvoj djelatnika u turizmu i stil vođenja
 • delegiranje kao alat razvoja članova tima
 • što (ne) treba delegirati, kako i kada?
 • proces delegiranja, prepreke i tipične greške
 • upravljanje turističkim djelatnicima pomoću ciljeva
 • delegiranje i efikasno upravljanje vremenom
 • delegiranje i povratna informacija djelatnicima o učinku

Ovaj tečaj namijenjen je vlasnicima ugostiteljskih objekata, partnerima, direktorima, rukovoditeljima, projektnim menadžerima i voditeljima timova svih razina u organizaciji. Osobito se preporuča onima koji su u planu razvoja menadžerske karijere i koji će u skoroj budućnosti preuzeti odgovornost za upravljanje timom, nedavno su bili promovirani ili su već preuzeli menadžersku funkciju ili poziciju kao što je npr. šef sale ili recepcije te postoji potreba za unapređenjem njihovih upravljačkih kompetencija.

Ako želite naučiti kako planirati svoju menadžersku karijeru, razviti prave vještine kako biste lakše organizirali i koordinirali rad većeg broja djelatnika,  preporučujemo Vam da znanje koje ćete steći na ovom treningu nadopunite i iz područja osobnih kompetencija i radnih tehnika, a ako planirate karijeru u inozemstvu ili sa stranim patnerima, dobro bi bilo naučiti ili usavršiti poznavanje stranih jezika.

Trajanje edukacije: 1 dan (8 šk. sati)

3) Asertivnost i komunikacijske vještine za djelatnike u turizmu

Najvažniji alat rada u turizmu su izvrsne komunikacijske vještine, znanje o tome kako komunicirati s različitim tipovima gostiju te kako ostati smiren prilikom dobivanja pritužbi gostiju. Na ovom tečaju naučit ćete što je asertivnost, koje su prepreke uspješnoj komunikaciji i mogu li utjecati na uspješnost Vaših poslovnih odnosa (sa gostima, suradnicima, šefom, poslovnim partnerima)? Koja je razlika između asertivnog ponašanja i komuniciranja u odnosu na ono agresivno i pasivno. Kako se zauzeti za sebe, a istovremeno zadržati poštovanje prema sugovornicima.

Saznat ćete važnost empatije u interpersonalnim odnosima i zašto je emocionalna inteligencija odlika uspješnih djelatnika. Po čemu se aktivno slušanje razlikuje od drugih oblika slušanja? Dobit ćete potrebne alate za učinkovitu komunikaciju, koja će Vam pomoći da ostvarite bolje turističke rezultate kroz zadovoljnije goste, koji će vas preporučiti drugima.

Naučit ćete važnost prepoznavanja vlastitih misli i osjećanja te njihovog efikasnog prenošenja gostima, kako učinkovito upravljati svojim emocijama (rapport) u kontaktu s gostima.

Ovaj tečaj namijenjen je svima onima kojima je potrebno unaprijediti komunikacijske vještine u svrhu boljeg kontakta s gostima te unapređenja timske suradnje.

Trajanje edukacije: 1 dan (8 šk. sati)

4) Poslovna komunikacija i poslovni bonton za djelatnike u turizmu

Svrha i cilj edukacije je steći bolje komunikacijske vještine: pisana i usmena komunikacija licem u lice i telefonom (verbalna, neverbalna i paraverbalna), kako bi vaši zaposlenici i suradnici ostavili profesionalan dojam na goste i partnere.  Naučiti pravila bontona u raznim poslovnim situacijama: pristojnost i uljudnost, poštivanje kolega, poslovnih partnera i klijenata, bolje međusobno razumijevanje, poštovanje različitosti (diversity na radnom mjestu), kakav utisak gosti mogu dobiti o djelatnicima kroz njihovu interpersonalnu komunikaciju i uredno odijevanje. Shvatiti da su zaposlenici ogledalo organizacije i predstavljaju vrijednost vašeg brenda. Razumjeti važnost pridržavanja internih smjernica o izgledu i ponašanju. Naučiti kako bolje upravljati svojim i tuđim emocijama i kontrolirati bijes, kako bi se prevenirale konfliktne situacije na radnom mjestu i s gostima. Naučiti kako najbolje osobno doprinijeti strateškim ciljevima i vrijednostima vaše turističke organizacije.

Teme:

 • važnost dobre poslovne komunikacije i poslovnog bontona
 • komunikacijski okvir: što je komunikacija (verbalna, neverbalna i paraverbalna)
 • forme poslovne komunikacije u hotelu (licem u lice, telefonska, sastanci, pisana komunikacija)
 • neverbalna komunikacija i poštivanje intenih smjernica ("kućnog reda"): odijevanje, osobna higijena, make-up, čistoća, geste, mimika, kašnjenje, trening osmijeha, ljubaznost prema gostima i kolegama itd.
 • paraverbalna komunikacija i emocije: ton glasa, akcent, brzina govora, ljutnja, zajedljivost i dr.
 • stilovi komuniciranja: agresivna, pasivna, pasivno-agresivna, asertivna komunikacija
 • emocionalna inteligencija: kako upravljati svojim i tuđim emocijama i ostvariti rapport, kontrola bijesa
 • bonton, poslovna kultura i uljudba: zlatna pravila pristojnosti
 • dobra interpersonalna komunikacija u funkciji dobrih međuljudskih odnosa u timu
 • komunikacija i etika: poštivanje različitosti ljudi, diversity na radnom mjestu
 • osobni imidž kao komunikacija brenda tvrtke: kompanijske vrijednosti i kako se to odražava na goste

Trajanje edukacije: 1 dan (8 šk. sati)

 

5) Program za interne trenere u turizmu

Niti jedna organizacija u današnjem  okruženju ne može opstati bez internog i eksternog dijeljenja znanja. Svaka organizacija ima specifične kompetencije nužne za njezin opstanak, kao i one koji su dio njezinog brenda. Kao i u ostalim profesijama, važno je da Vaši treneri prate najnovije trendove na području prenošenja znanja i usavršavanja vještina, tehnologije i metodologije poduke. Mi smo tu da biste osigurali da Vaši treneri postanu i ostanu u top formi.

A ukoliko još nemate interne trenere, vjerojatno je netko od Vaših zaposlenika „zadužen“ za prenošenje znanja i edukaciju. Zna li kako to najbolje raditi? O načinu i kvaliteti prenošenja njihovog stručnog znanja i informacija ovisit će i zadovoljstvo vaših gostiju, kao i sami prihodi organizacije.

Na našim programima namijenjenima djelatnicima u turizmu, Vaši će  treneri i svi ostali edukatori,  naučiti i usavršiti umijeće prenošenja znanja internim i eksternim korisnicima. U dogovoru s Vama izrađujemo programe namijenjene sustavnom dijeljenju znanja u organizaciji koji se može sastojati od jedne ili više ponuđenih tema izrađene za specifične potrebe vaše organizacije:

Trening za interne trenere u turizmu

Ovaj program nudi Vašim internim trenerima i djelatnicima, koji svojim profesionalnim kompetencijama služe kao uzor ostalim djelatnicima, da unaprijede svoje vještine prenošenja znanja i postanu trening profesionalci.

Budući treneri naučit će sve o pedagogiji i psihologiji obrazovanja kroz teme kao što su cjeloživotno učenje, vrste i metode edukacije odraslih te osnove didaktike i metodike držanja nastave. Naučit će i koje su razine znanja, stilovi učenja, razliku između sposobnosti i kompetencija, kako poticati kritičko mišljenje i rješavanje problema. Bavit će se teorijom i praksom treninga profesionalnih znanja i vještina odnosno naučit će kako pravilno pripremiti, izvoditi, zatvoriti i evaluirati trening. Uvidjet će važnost kvalitetne analize potreba za edukacijom, kako bi mogli pravilno definirati svrhu, ciljeve i ishode učenja, pripremiti izvrsne trening materijale i koristiti AV pomagala. Naučiti će alate za interaktivnost treninga, ali i kako se nositi s izazovnim situacijama na treningu.

Trajanje edukacije: 2 dana (16 šk. sati)

Radionica coaching vještina za djelatnike u turizmu

Na ovoj radionici Vaši će direktori, rukovoditelji, treneri i voditelji timova naučiti zašto je samomotivacija ključna za učenje njihovih djelatnika te zašto je coaching najbolja metoda u funkciji osobnog razvoja. Naučit će proces i tehnike coachinga, razliku između treninga, mentorstva i coachinga te kako da turističke djelatnike aktivno uključe u osmišljavanje unapređenja poslovanja i zadovoljstva gostiju,  umjesto da im uvijek daju gotova rješanja.

Trajanje edukacije: 2 dana (16 šk. sati)

Trening vještine i mentorstvo za djelatnike u turizmu

Bilo da imate novog zaposlenika, postojećeg koji treba naučiti novu uslugu, aplikaciju, proces ili metodu rada, naći ćete se u dilemi tko i kako će prenijeti novo znanje? Dok se razvojem povećavaju vještine Vaših djelatnika, potpora procesu usvajanja novog znanja je treniranje i mentorstvo.

Ako je Vaš odabir metode poduke mentorstvo iskusnijeg kolege/kolegice na radnom mjestu, zna li što se od njega/nje očekuje i kako da to najbolje napravi?

Ne propustite već danas uložiti u svoje buduće trening specijaliste za turizam - multiplikatore znanja u vašoj organizaciji, koji značajno mogu pridonijeti njenoj konkurentskoj prednosti na turističkom tržištu. Jer, ulaganje u znanje vaših ljudskih potencijala je najbolja investicija za zadovoljnog gosta, a time i povećanje vaših prihoda.

Trajanje edukacije: 2 dana (16 šk. sati)

 

6) Upravljanje konfliktima za djelatnike u turizmu

Što su konflikti i što s njima? Koje su tehnike rješavanja sukoba s kolegom, u timu, sa šefom i naravno, s gostima? Što kada se posvađaju šef kuhinje i šef sale? Koji su komunikacijski alati za konstruktivno upravljanje sukobima i kako postati dobar medijator?

Na treningu ćete saznati kako konfliktnu situaciju na poslu možete vješto preokrenuti u pozitivnu suradnju. Promjene uvijek uzrokuju konflikte, a samo dobri pregovarači u takvoj situaciji uspijevaju doći do rješenja koje je povoljno za obje strane te se ne odražava negativno na zadovoljstvo Vaših gostiju.

Trajanje edukacije: 1 dan (8 šk. sati)

 

7) Motivacija djelatnika u turizmu 

Neke zaposlenike morate stalno „gurati“ da naprave posao kvalitetno i na vrijeme, a drugi sve naprave sami? U sezoni uvijek imate one koji „potegnu“ i one koji odrađuju samo najnužnije? Neki nisu timski igrači, niti su zainteresirani za posao, niti im je bitno zadovoljstvo gostiju, dok su drugi dobro prihvaćeni, uživaju u suradnji s ostalim članovima tima i zadovoljan gost im je najveće zadovoljstvo? Kako to da neki djelatnici rade loše, premda imaju veću plaću od onih koji su puno produktivniji, a manje su plaćeni? Imate problem s generacijskim razlikama u timu i želite znati kako ih motivirati da zajedno bolje surađuju i ostvaruju svoje ciljeve?

Ako vas zanimaju odgovori na ova pitanja, nemojte propustiti našu edukaciju o motivaciji turističkih djelatnika i timova. Nakon ove edukacije saznat ćete kako prepoznati što ih motivira, a što demotivira, kako bi poboljšali njihovu radnu uspješnost i time olakšali i ubrzali postizanje poslovnih ciljeva.

Svrha je upoznati se s teorijom i najboljim praksama motivacije suradnika i timova za vrhunske rezultate, sprečavanje nastanka konflikata na poslu, uspostava povjerenja u timu te lakše i brže donošenje odluka, kako bi ojačali konkurentsku prednost Vaše turističke organizacije.

 • Što (de)motivira vaše suradnike za posao u turizmu?
 • Pojam motivacije, vrste i principi
 • Menadžerski stil upravljanja i kako utječe na motivaciju suradnika
 • Znanost i teorija motivacije, metode i tehnike u praksi
 • Intrinzična i ekstrinzična motivacija
 • Materijalna i nematerijalna motivacija
 • Utjecaj nagrade i kazne na radnu motivaciju
 • Sukob generacija i što motivira mlade/stare djelatnike?
 • Motiviranje SMART ciljevima
 • Motiviranje pohvalom i konstruktivnom kritikom
 • Motiviranje razvojem kompetencija djelatnika

Ova edukacija namijenjena je svima koji rukovode timovima (predsjednici i članovi Uprava, direktori, rukovoditelji, supervizori, prokuristi, voditelji timova, šefovi sale, recepcije, wellnessa....), ali i onima koji žele naučiti što pokreće njih same i kako održati vlastitu motivaciju, da bi uspješno motivirali druge.

Trajanje edukacije: 1 dan (8 šk. sati)

ADIZ d.o.o.

10040 Zagreb, Hrvatska
Križnog puta 60 (ulaz iz Ciglenečke ulice)

Tel: +385 1 2853 836
Fax +385 1 2853 836
E-mail: adiz@adiz.hr