HR EN
Glavni izbornik

Upravljanje timovima

Upravljanje timovima

Polaznici će naučiti definiciju, značenje, vrste i faze formiranja timova (forming-storming-norming-performing), koje su karakteristike uspješnih timova i kako izbjeći zamke neuspješne timske suradnje. Ispunjavanjem upitnika polaznici će upoznati vlastite karakteristike kao člana tima te koje sve timske uloge mogu imati članovi njihovih timova.

Svrha ove edukacije je unaprijediti vertikalnu, horizontalnu i dijagonalnu suradnju timova Naručitelja. Osnažiti internu koheziju i komunikaciju rukovoditelja, kako bi uspješno ostvarili poslovne ciljeve u skladu s vizijom i misijom svih članova Društva. Povećati efektivnost i efikasnost suradnje timova.

Uspješno integrirati nove članove u timove, prevenirati ili uspješno riješiti konflikte između timova, unaprijediti atmosferu suradnje u i između timova, facilitirati strateško planiranje. Povećati otvorenost, spremnost na suradnju i međusobno prihvaćanje članova timova.

Motivirati vlastitim uspješnim primjerom kolege u timu i druge rukovoditelje. Povećati svijest o osobnom doprinosu ostvarenju strateških ciljeva kompanije.

Nakon ovog treninga polaznici će razviti svoju vještinu upravljanja timom, efikasnijeg upravljanja vremenom i procesom procjene učinka kroz usmjeravanje zaposlenika, delegiranje zadataka i razvojnih razgovora. Cilj je učinkovito upravljanje resursima (ljudi, vrijeme) kako bi se postigla veća produktivnost, potaknuo timski rad i preuzela odgovornost za postizanje ciljeva u okviru budžeta, na ispravan način i na vrijeme.

ADIZ d.o.o.

10040 Zagreb, Hrvatska
Križnog puta 60 (ulaz iz Ciglenečke ulice)

Tel: +385 1 2853 836
Fax +385 1 2853 836
E-mail: adiz@adiz.hr